בשלהי הבית השני ובתקופת המשנה

משרד החינוך והתרבות — האגף לתרבות תורנית מרכז זלמן שזר — להעמקת התודעה ההיסטוריתהיהודית בשלהי הבית השני ובתקופת המשנה / שמואל ספראי בשלהי הבית השני ובתקופת המשנה פרקים בתולדות החברה והתרבות שמואל ספראי  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

ישראל. משרד החינוך