נספח

ימי אבל ותענית מאת : שמואל אחיטוב לאחר שחרב בית ראשון נקבעו בישראל ימי אבל וצום על חורבן ירושלים ובית המקדש . עליהם למדנו מדברי הנביא זכריה שחי בימי שיבת ציץ ( פרקים ז-ח . ( מזכ' ז , ג נשמע שהצומות היו עניין של קבע , כאמור : האבכה בחודש החמישי הןזר כאשר עשיתי זה כמה שנים ? וכן הוא אומר ( פס' ה : ( כי צמתם וספוד בחמישי ובשביעי וזה שבעים שנה וכר . הרי שימי צום אלו נקבעו מיד לאחר החורבן ונשמרו בישראל . ארבעת הצומות שנקבעו כזכר לחורבן הם : צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי ( זכ' ח , יט . ( צום הרביעי , בחודש תמוז , לזכר הבקעת העיר , כאמור : בעשתי עשרה שנה לצדקיהו בחודש הרביעי בתשעה לחודש הובקעה העיר ( יר' לט , ב ; ק גם במל"ב כה , ג יש לגרוס : [ בחודש הרביעי ] בתשעת לחודש . ( צום החמישי בעשור לחודש ... בא נבוזראדן רב טבחים ... וישרוף את בית ה' ואת כל בית הגדול שרף באש ואת כל חומות ירושלים סביב נתצו כל חיל כשדים אשר את רב טבחים ( יר' נב , יב יד . ( אבל במל"ב כה , ח נמסר שהדברים אירעו בשבעה לחודש ; ועיין להלן . צום השביעי , בחודש תשרי , לזכר הריגת גדליה בן אחיקם  אל הספר
מוסד ביאליק