מנורת המקדש על מטבע ברונזה של מתתיהו אנטיגונוס ‭37-40)‬ לפסה"נ)