קובית־הפור ‭<puru)‬ של יחלו. ימי שלמנאסר ג' ‭(824-858)‬ לפסה"נ