פרק ארבעה־עשר סוכות

מאתי . יעקב שלום ליכט . 1 הכתובים המצוה לחוג את חג הסוכות אמורה בארבע רשימות החגים שבתורה : שמ' כגץד יז ; לד , יח כד ; וי' פרק כג ( על חג הסוכות שם , פס' לג מג ;( דב' פרק טז ( על הסוכות שם , פס' יג יז . ( בארבעתן נמנה חג הסוכות באחרונה , ובארבעתן נאמר שהוא חל בעונת האסיף . השם חג האסיף אמור בשתי הרשימות שבס' שמות ; בספרים ויקרא ודברים השם הוא חג הסוכות . מועד החג נקבע בלשונות : בצאת השנה ( שמ' כג , טז ;( תקופת השנה ( שמ' לד , כב , ( בחמישה עשר יום לחודש השביעי ( וי' כג , לד . ( המצוה לחוג את החג שבעה ימים אמורה בספרים ויקרא ודברים . מפורטות ביותר הן מצוות החג האמורות בס' ויקרא , ואלו הן : הישיבה בסוכה שבעה ימים ( וי' כג , מב ) כזכר ליציאת מצרים ( שם , פס' מג , ( לקיחת ארבעה מינים ( שם , פס' מ , ( הוספת יום שמיני עצרת לעיקר החג ( שם , פס' לו . ( על רשימות החגים יש להוסיף את רשימת הקרבנות לכל ימי השנה , האמורה בסי במדבר פרקים כח-כט . שם אין חג הסוכות נזכר בשמו , אך נקבעו הקרבנות לשבעת ימי החג מחמישה עשר בחודש השביעי ואילך ( במ' כט , יב ) וכן ליום שמיני עצרת $ ) ם , פס' לה . ( הקרבנות המו...  אל הספר
מוסד ביאליק