6 הן גרסת לחמךן 7 לקוו להם קב / עד 8 תאתה אמהם שלח 9 לי אמת תעבדן פסח 10 א הוי שלח שלם 11 ינק(י)א אם טחנת לחמם, לוש להם קב 1 עד תבוא אמם. שלח לי, אמתי תעשו הפס ח. הוי שולח שלום הילחים‭.(‬