1 אל הושעיה 2 שלמך כען חזי 3 על יניקיא עד חאת 4 ה אחטב אל תו ך 5 ל המו ע אחרנן #ל הושעיה שלומך! כעת‭-.‬ השגח על הילדים עד תבו א אחטב. אל תמס ר (או: תוביל) אותם אל אחרים.