אחשורוש על כסא המלכות ולצידו אסתר המלכה. קטע מתמשיח־קיר מבית־הכנסת בדורא־אברופוס. אמצע מאה גי לסה"נ