פרק תשיעי ראש־השבה

היום שבו מתחילים למנות מחדש את ימי השנה ראוי לציון בטקסים המקנים לו משמעות דתית וחברתית . לפיכך אפשר לצפות לחג של ראש השנה בכל חברה שיש לה לוח . אולם הגורמים המשפיעים על עיצובן של שיטות קלנדריות שונות ושל הטקסים הכרוכים בהן מרובים הם , ולפיכך יש מנהגים רבים של ראש השנה , ואין להקיש בעניין זה מתרבות לתרבות . מתחום התרבות המיסופוטמית , למשל , יש בידנו כמה ידיעות מפורטות על חגיגות נרחבות של ראש השנה , בערים שונות ובתקופות שונות . אבל כנראה לא נחגג חג ראש השנה בכל מקום באותו תאריך ובפאר רב כל כך ; ועוד נותרו הרבה תמיהות וסתומות בכל הנוגע לחגי ראש השנה במיסופוטמיה . כיוצא בזה קשה לשחזר את חג ראש השנה במצרים , אבל מסתבר שנהגו שם כמה ראשי שנים הקשורים בעונות החקלאיות שנערכו בהם כנראה טקסים הקשורים בהבטחת הפריון ובמלך . א . ראש השנה בישראל מאת : יעקב שלום ליכט על הנוהג הישראלי בתקופת המקרא אין בידנו אלא עדות לקויה מאוד , המחייבת בירור זהיר ויש בזה שלוש שאלות : . 1 איזו עונה נחשבת לתחילת השנה ? — באקלימה של ארץ ישראל חלים שינויים באביב ובסתיו , לפיכך ראויים שניהם ליחשב לתחילת השנה . ואכן , מצינ...  אל הספר
מוסד ביאליק