רצפת פסיפס מביח־הכנסת בעין־גדי . מאה ר לסה"נ. בספין השני — שמות המזלות והחודשים