נר שבת מיהודה. מאות ג‭-'‬די לסה"נ. הידית מנוקבת לשם חיבורו של מיכל נוסף לשמן (השווה משי שבת ב, ד)