(הקריאה לפי ‭(F. Rosenthal, An Aramaic Handbook, I/I, Wiesbaden 1967, 12-13‬