פפירוס ארמי (צד הפנים) משנת שתים לנירון קיסר ‭56-55)‬ לסה"נ‭.(‬ ודה זו ודה בתע מ הל^ןה, שלא תהא שנת השמיטה משמטת את החוב