מועדי השנה של כת מדבר יהודה לפי מגילת המקדש. הספרות מסמנות את מספר היום בחודש. האותיות — אח היום בשבוע (על־פי י. ידין, מגילת המקדש א, ירושלים וושל"ז, ‭(96‬