מחזור זריחתה של השמש בשעריה כמתואר בס' חנוך, פרק עב. השמש זורחת בכל שער במשך שני חודשים בשנה. המספרים מציינים את ימי האותות כדלקמן: ‭.1‬ א' ניסן (ל"א אדר‭.2 ;(‬ אי תמוז (ל''א סיוון‭;(‬ 3. אי תשרי (ל"א אלול‭.4 ;(‬ אי טבת (ל"א כסליו‭.(‬