שנים־עשר חודשי השנה (עיגולים) ושמותיהם. למטה: אלים — כוכבים. תמשיח על תקרת קברו של סנמות. נא־אמון. 1500 לפסה"נ בקירוב (על־פי ‭(Singer-Holmyard-Hall, A History of Technology, Oxford 1955, 124, fig. 49B‬