פרק רביעי שנה

מאת : יהודה בן ציון סגל א . השם השם הרגיל למושג הנדון הוא שנה — בריבוי : שנים , בסמיכות : קזני , ובלשון פיוטית יש בסמיכות גם שנות ( דב' לב , ז ; ועוד . ( בחרסי שומרון : שת . ומקבילות לשם הזה מצויות ברוב הלשונות השמיות ( אכדית ; sattu אוגריתית שנת ; ארמית שנה , ביידוע 'שתא או ש ? תא . ( יש שהמושג שנה מובע במלה ימים . כך , למשל : ימים וארבעה חדשים ( שמ"א כז , ז , ( שפירושו שנה וארבעה חודשים . וכן : ימים תהיה גאולתו ( וי' כה , כט ; והשווה במ' ט , כב ; שופ' יז , י ; דה"ב כא , יט ;( מימים ימימה ( שמ' יג , י ; שופ' יא , מ ; כא , יט ; שמ"א א , ג ; ב , יט . ( ואולי כך גם בביטוי : בא בימים ( בר' יח , יא ; כד , א ; יהר יג , א ; כג , א ; מל"א א , א , ( שמשמעו זקן ואילו הביטוי בא בשנים לא נודע ; יש אמנם גירסות של השבעים שמסרו את הלשון זקן בא באנשים ( שמ"א יז , יב ) כאילו היה כתוב : בא בשנים , וכך גם בוולגטה ; אבל כנראה לא היה לפניהם נוסח אחר אלא פירשו לפי העניין . ב . לוחות השנה בארצות השכנות  אל הספר
מוסד ביאליק