אוסטרקון מס' 7 מערד, המזכיר מניין ימים בחודש. שנת 600 לפסה"נ בקירוב (על פי י. אהרוני, כתובות ערד, ירושלים תשל"ו, ‭(23‬