1 ירחו אספ ירחו ז י רע ירחו לקש 3 ירח עצר פשת + ירח קצר שערמ 5 ירח קצר וכל 6 ירחו זמר 7 ירה קצ לוח גזר. אבן־גיר. מאה יי לפסה"נ