פרק שני שבוע

מאת ; יעקב חיים טיגאי א . הגדרת המושג והשם במלה שבוע ( הבאה מלשון שבע ) מכונות במקרא שתי יחידות זמן : שבעה ימים ושבע שנים . שנ ; ע החתונה בבר' כט , כז כח , מקביל אל שבעת ימי המשתה של חתונת שמשון ( שופ' יד , יב , יז ;( שבועיים בוי' יב , ה , הם כפליים שבעת ימים ( והשווה דב' טז , ט אל וי' כג , טו טז . ( בניגוד למושגי הזמן האחרים — יום , חודש , שנה — המיוסדים על תופעות הניכרות בטבע ( השווה בר' א , יד , ( המושג שבוע הוא מלאכותי ומופשט , ואינו מעוגן בתופעות הטבע : שבוע ימים מורכב משבעה ימים רצופים החל מכל יום שיהיה ( השווה מש' נדר' ח , א . ( ניגוד זה אף משתקף במערכת המונחים המשמשים למושגים שבוע וחודש . המושג שבוע ימים מבוטא לרוב בשני מונחים ; המלה המופשטת שבוע , שאין לה כל אחיזה בטבע ( לדעת 3 אךת משקף משקל המלה צורה מופשטת עתיקה למספרים , ( והצירוף שבעת ימים האחוז בחלקו ( ימים ) בתופעה טבעית . בין שני הביטויים מעדיף המקרא את הצירוף שבעת ימים המוחשי למחצה ( למעלה מ 70 פעם כנגד 3 פעמים לשבוע . ( כנגד זה , להבעת המושג חודש נוטה הלשון לבכר את הביטויים המוחשיים חודש ( ימים ) וירח ימים הקשורים בל...  אל הספר
מוסד ביאליק