לוח שעות בקברו של פרעה רעמסס ט‭1117-1134 ,'‬ לפסה"נ (על־פי ‭(E. Erman, Life in Ancient Egypt, London 1894. 394‬