שעון שמש עשוי שנהב מגזר, ועליו חקוק שמו של פרעה מרנפתח (על־פי ‭( Testament. Berlin Leipzig 1927. Tal', XLV1II. 1 10 H. Gressmann. Altorientalischc Bilder zum Alten‬