שעון שמש מצרי. צפחה ירוקה. ימי הממלכה החדשה. מדידת הזמן היא לפי הצל שמטילה הבליטה הקיצונית על הסרגל (על־פי ‭(Oxford 1955, 112, fig. 44 Singer -Holmyard Hall. A History of Technology.‬