שעון מים מצרי. כלי בהט מעוטר. סימן השעות בחלקו הפנימי של הכלי. בתחתית משמאל נקב ליציאת המים. נא־אמון. 1400 לפסה"נ בקירוב (על־פי ‭Singer-Holmyard-Hall. A History of Technology.‬ 4‭(Oxford 1955, 122, fig. 8‬