רשימת האיורים

עמי שעון מים מצרי . כלי בהט מעוטר . סימן השעות בחלקו הפנימי של הכלי . בתחתית משמאל נקב ליציאת המים . נא אמון . 1400 לפסה"נ בקירוב ( על פי 8 ( Oxford 1955 . 122 , fig . 48 Singer—Holmyard— Hall . A History of Technology , שעון שמש מצרי . צפחה ירוקה . ימי הממלכה החדשה . מדידת הזמן היא לפי הצל שמטילה הבליטה הקיצונית על הסרגל ( על פי 8 ( 1955 , 112 , fig . 44 Singer Holmyard Hall , A History of Technology . Oxford שעון שמש עשוי שנהב מגזר , ועליו חקוק שמו של פרעה מרנפתח ( על"פי 8 ( Testament . Berlin- Leipzig 1927 . Taf . XLVIII , 110 H . Gressmann . Altorientalische Bilder zum Alten דגם של שעון שמש מצרי 10 שחזור סכמתי של מעלות אחז ( על פי י . ידין , ארץ ישראל ה ( תשי"ט , 96 , [ ציור 10 ( 6 ( 1 ) נסיגת הצל במעלות אחז בבוקר , ( 2 ) המעלות מוצפות שמש בצהרים , ( 3 ) עליית הצל בערב ( על פי י . ידין , ארץ ישראל ה [ תשי"ט , [ לוח י , 11 ( 4 לוח שעות בקברו של פרעה רעמסס ט 1117-1134 , ' לפסה"נ ( על פי 13 ( E . Erman , Life in Aneienl Egypt , London 1894 , 394 לוח גזר . אבן גיר , מאה י' לפסה"נ . ברש...  אל הספר
מוסד ביאליק