רשימת המשתתפים

שמואל אחיטוב שמיטה בתקופה הבתר מקראית ראש השנה במצרים פורים ימי אבל ותענית כורש הרצל גורדון חודש * אליה שמואל הרטום יום ולילה * מנחם הרן יום הנף העומר — ממחרת השבת ריימונד ווסטברוק מוסד השמיטה נפתלי הרץ טור סיני יום ולילה * חודש * יעקב חיים טיגאי שבוע שבת מניין שבע שנים שמואל אפרים ליונשטם יובל יום הכיפורים יעקב שלום ליכט פתח דבר יום ולילה * לוח השנה של 364 ימים ראש חודש ראש השנה בישראל רגלים פסח שבועות סוכות חנוכה יהודה בן ציון סגל שנה חיים תדמור ראש השנה במיסופוטמיה י ציון לפרק שנכתב בידי יותר ממחבר אחד  אל הספר
מוסד ביאליק