נספח ב: ברית בין הבתרים - בר' טו

לזכרם של הוריי שלמה וברטה ברנשטין מבוא פרק טו שבספר בראשית , שנושאו הוא ברית בין הבתרים , הוא אחד הפרקים המעניינים והמסובכים ביותר שבסיפורי האבות . במחקר זה ברצוני לבחון בחינה מחודשת את תולדות חיבורו של הפרק . הקושי העיקרי בחקר הפרק הזה נעוץ בקביעת הרכבו הספרותי , ולעניין וה הועלו במחקר עשרות הצעות " . בחרתי ללכת כאן בשתי דרכים : האחת - בדיקה לשונית והשנייה - עניינית . במסגרת הבדיקה הלשונית נבחנו מילה מילה וצירוף צירוף על מנת לעמוד על קרבתם האפשרית לשימוש לשון בתקופה מסוימת או על קרבתם לסגנון מוגדר . הבדיקה העניינית עוסקת בסוגי ההתגלויות האלוהיות , סוגי ההבטחות , רעיון התמורה על האמונה בה / שיעבוד מצרים כדגם , מושג הברית , טקסי הברית , השלמת "עוון האמורי , " משך השיעבוד , גבולות הארץ המובטחת , רשימת העממים ובאופן כללי - במשמעות הפרק לתקופתו . גם כאן נעשה מאמץ לעמוד על האפשרות של תיארוך יחסי של נושאים אלה . אף אחת מהראיות המובאות כאן איננה חד משמעית , אך בהצטברן יחד הן מקבלות תוקף שיש בכוחו להוליך לכיוון התיאור שהגעתי אליו . לתיאור העיקרון שהנחה אותי כאן מתאים ניסוחו של ש"י עגנון : 'הלא...  אל הספר
מוסד ביאליק