פרק חמישי הפרשיות המקבילות

בפרק זה נבחן טקסטים מקבילים לסיפורנו . ההשוואה תיעשה בשני שלבים : ( 1 ) השוואה לשלושים סקירות היסטוריות המצויות במקרא ללא שימת לב לסוגה הספרותית שלהם . ( 2 ) השוואת פרשתנו לקבוצת אחת מתוך השלושים הדומה לה אם מבחינת הסגנון , אם מבחינת התוכן ואם מבחינת הצורה הספרותית . הדמיון יכול שיתבטא בהיבט אחד מן השלושה , בשני היבטים או אף בשלושתם יחד . השוואות אלו ייתנו בידנו כלי נוסף שבאמצעותו נוכל לקבוע את זמנו היחסי של הסיפור , את הסוגה הספרותית שלו ואת האסכולה שאליה השתייך המחבר . . 1 סקירות החסדים שעשה האל לישראל בעבר , שמטרתן היא להפיק לקח ביחס להווה , מתועדות פעמים רבות במקרא . לב לבם של תיאורים האלו הוא תיאור יציאת מצרים . כך , דרך משל , עולה מקריאת פסקה מש"ת , שבה מתבטאים הדברים בתמציתיות מרבית : "ואמרו על אשר עזבו את ה' אלהיהם אשר הוציא את אבתם מארץ מצרים ויחזקו באלהים אחרים וישתחוו להם ויעבדם על כן הביא הי עליהם את כל הרעה הזאת" ( מל"א ט , ט . ( רואים כאן את הניגוד שבין חסד האל , המוציא את עמו ממצרים , לבין כפיות הטובה של העם , שבעקבותיה הוא נענש קשות . מרכיב אחר בסקירות ההיסטוריות הללו ה...  אל הספר
מוסד ביאליק