פרק ראשון שחזור הנוסח שקדם לנוסח המסורה ולתרגום השבעים

בפרק זה ננסה לחשוף את הטקסט ה'מקורי' של פרשתנו . לשם כך נעיין בגרסאות החלופיות העולות מהשוואת נוסח המסורה עם המצע העברי המשוער של תרגום השבעים ונבחר מתוכן בגרסה הנראית מקורית יותר . גרסאות חלופיות עולות גם מתרגום השבעים עצמו , ואף מתוכן נברור בגרסה הנראית טובה יותר . כטקסט התשתית של תה"ש בחרנו את נוסח ואטיקאנום ( להלן : תה"ש כי"ב , ( הנחשב כגרסה הקרובה ביותר לתרגום המקורי . אף שאנו מודעים היטב לכר שהוא אינו יכול להיחשב כטקסט המשקף בדיוק את הטקסט הראשוני . כן לא התעלמנו כמובן מהשינויים שבנוסח אלכסנדרינום ( להלן : תה"ש כי"א . ( בהשוואת שני הנוסחים , נוה"מ ותה"ש , איננו מעדיפים אחד מהם ואנו בוחנים כל מקרה לגופו תוף מתן תשומת לב לבחינת הכתובים בהקשרם . יש להדגיש חזור והדגש , שלא ניתן להגיע לביטחון מוחלט בדבר הגרסה העדיפה , ועלינו לזכור זאת 100 היטב בניסיונותינו לשחזר את הנוסח העברי שתה"ש ניתרגם ממנו . H . B . Swete , An Introduction to the Old Testament in Greek , 97 2 . Recensions , and Interpretations , New York ( 1974 ) , p . 443 ; S . Jellicoe , Joshua" , in : S . Jellicoe ( ed . ) , S...  אל הספר
מוסד ביאליק