מבוא

ראשית לכול אנו רואים לנכון להסביר את הלוך הרוח שהיינו נתונים בו כאשר ניגשנו לעיון זה . זה שנים רבות אנו עוסקים בחקירת הארכיונים המלכותיים של מארי . { Archives royales de Mart ) פעמים לא מעטות בעבר התוודענו לתחושה הנעימה שהייתה מנת חלקנו בראותנו שהשערות ששיערנו עומדות לבחינת אמיתותן בעקבות פרסומן של תעודות חדשות מהארכיון . יש שפרסומים אלו אימתו את השערותינו ויש שהם הפריכו אותן . פרסומים אלו , המתפרסמים חדשים לבקרים , מהווים בעבורנו גם אמצעי לביקורת שיטת עבודתנו , ההיגיון המנחה אותה והמסקנות העולות ממנה . באופן זה מתאפשר לנו להתקדם בצעד בוטח בנתיב חיפוש האמת . לעומת כל זאת , בתחום הפילולוגיה המקראית אפשרות זו אינה קיימת . המקרא הוא קורפוס חתום , ולאמתו של דבר אין כל סיכוי למצוא תעודות מתקופת המקרא המייצגות שלב קדום יותר במסירת הטקסט . לפיכך , האפשרות להעמיד את מסקנותינו הנוגעות לתולדות חיבורו של טקסט המקראי למבחנן של תעודות חדשות שיהיה בכוחן לאמת את ההשערות אינה קיימת . כדי להתגבר , ולו באופן חלקי , על חסר זה , השתדלנו להיות נאמנים לגישה הפילולוגית היסטורית בחקר המקרא בעשותנו שימוש בעדוי...  אל הספר
מוסד ביאליק