רשימת הקיצורים

א . מקרא בר' בראשית שמי שמות וי' ויקרא במ' במדבר דבי דברים יהו' יהושע שופ' שופטים שמ"א שמואל א שמ"ב שמואל ב מל '' א מלכים א מל"ב מלכים ב יש' ישעיה יר' ירמיה יחי יחזקאל הר הושע יואל יואל עמ' עמוס ער עובדיה יונה יונה מיכה מיכה ב . שונים נחום נחום חב' חבקוק צפ' צפניה חגי חגי זכי זכריה מל' מלאכי תה' תהלים מש' משלי איוב איוב שה '' ש שיר השירים  אל הספר
מוסד ביאליק