הקדמה

מאז ראשיתו של המחקר הפילולוגי היסטורי של המקרא הבחינו החוקרים בקשר ההדוק הקיים בין דברים יא , כט ל ; בז , א ח , יהושע ח , ל לה ויהושע כד , א כח , ולכן נידונו פרשיות אלה יחדיו . בשנת 1983 הצגתי בפני הכינוס ' ימי עיון במקרא בעיר לובן' , ( Joumees bibiiques de Louvain ) את מחקרי " סיפור בנין המזבח על הר עיבל . תולדות חיבורו ושאלת ריכוז הפולחן ' . " טבעי היה אפוא שאחרי שחקרתי את יהושע ח , ל לה ומקורותיו בספר דברים , פניתי לעיון ביהושע כד , א כח . את ממצאיי הראשונים הצגתי בקונגרס השנים עשר של 'האיגוד הבינלאומי לחקר המקרא' ( International Organisation for the Study of the Old Testament The ) שהתקיים בירושלים בקיץ , 1986 בהרצאה שכותרתה "הברית בשכם ( יהושע כד , א כח . " ( בשנים שלאחר מכן לא המשכתי בעיון בפרשה זו מפני שהייתי עסוק בהכנת המהדורה הצרפתית של חיבורי "השבטים האמוריים במארי . " משחזרתי לחקר יהושע כד , א כח ראיתי לבחון מחדש את כל הנושא בעיקר משום שבתקופה שעברה מאז עיוני הראשוני הופיעו מחקרים אחדים על הפרשה , ובהם יש לציין במיוחד את המחקר הגדול של קופמנס שהופיע בשנת . 1990 תוצאת החקירה ...  אל הספר
מוסד ביאליק