יהושע וברית שכם

משה ענבר ספריית האנציקלופדיה המקראית מוסד ביאליק - ירושלים אוניברסיטת תל אביב כסדרה זר יצאו לאור משה גרינברג ( עורך ) פרשנות המקרא היהודית , פרקי מבוא חיים רבץ ( עורך ) תרגומי המקרא , פרקי מבוא יעקב ליכט ( עורך ) מועדי ישראל עמנואל טוב ביקורת נוסח המקרא חיים רבץ שפות שמיות יאירה אמית ספר שופטים * אמנות העריכה שםראל אתיטוב אסופת כתרבות עבריות חנוך רביב החברה בממלכות ישראל ייהרדה דניאל סירן דקדוק לשרן אוגרית אלישע קימרון ארמית מקראית פרנק פרלק הסיפור במקרא  אל הספר
מוסד ביאליק