פרק ו הקונפליקט הנורמטיבי

כפי שציינו , קונפליקט נורמטיבי בין הדת לבין המוסר מתבטא בסתירה שבין הנורמה הדתית לבין הנורמה המוסרית . שתי בעיות עולות בהקשר זה , האחת בקשר לתפיסת האל , והאחרת בקשר לאדם . ראשית : האם ייתכן , והיאך ייתכן , שהאל יצווה ציווי בלתי מוסרי ? אם מניחים שהאל הוא אל טוב ומושלם מבחינה מוסרית , כיצד ייתכן שהוא יצווה משהו בלתי מוסרי , כמו , למשל , לצוות על אב להעלות את בנו לעולה ? שנית : מהי חובתו של האדם כאשר הוא מצווה ציווי בלתי מוסרי ? האם חובתו כלפי האל היא מוחלטת וגוברת על חובתו המוסרית , או שמא דווקא החובה המוסרית היא הגוברת ? הבעיה הראשונה מתמקדת באל , והיא אפוא בעיה תאולוגית . הבעיה השנייה לעומת זאת ממוקדת באדם , והיא מעוררת שאלה במישור של השכילה המעשית . נבחן אפוא את היחס בין שתי הבעיות . אם התשובה לבעיה התאולוגית היא , שלא ייתכן שהאל יצווה ציוויים בלתי מוסריים , הרי שהדילמה של המאמין בין החובה הדתית לבין החובה המוסרית היא דילמה מדומה ; לאמיתו של דבר אין כל ניגוד ביניהן . אמנם , המאמין לא תמיד מבין ויודע מדוע אין ניגוד כזה , אבל אי ידיעתו זו אינה הופכת את הדילמה לאמיתית . אם לא ייתכן שהאל...  אל הספר
מוסד ביאליק