פרק ה תלותה של הפעילות המוסרית בדת

כמבוא לחלק השני הזכרנו , שקיימים שני טיפוסים עיקריים של תלות חלשה , המסתמכים על שני פגמים שונים המיוחסים לאדם . טיפוס אחד מבוסס על פגם ביכולת ההכרה , ובו דנו בפרק הקודם . הטיפוס השני מבוסס על פגם ביכולת הפעילות של האדם , והוא הבסיס לרעיון בדבר התלות של הפעילות המוסרית בדת ( להלן : 'תלות של הפעילות ( ' שבו נדון עתה . לפי התלות של הפעילות , גם כאשר האדם יודע מהי חובתו המוסרית , אין לו מתוך עצמו היכולת לממש אותה ולפעול על פיה . ההכרה גרידא של החובה המוסרית , לא די בה להניעו לעשותה , ואף לרגשותיו או נטיותיו אין כוח כזה . רק בעזרת הדת מסוגל האדם , לפי התזה הנדונה , להתגבר על חולשותיו ולפעול פעילות מוסרית . כאמור , ההנחה שביסוד תזה זו היא , שיש מתיחות בסיסית בין הדרישה המוסרית לבין טבע האדם , מתיחות , שהאדם בכוח עצמו איננו מסוגל להפיג . הגרסות השונות של התלות הנדונה נבדלות ביניהן בתפיסת חומרתה של מתיחות זו . בגרסה הקיצונית ביותר , הניגוד בין טבע האדם לבין המוסריות הוא ניגוד גמור , טבע האדם נתפס כמושחת והדת היא תנאי הכרחי לפעילות המוסרית . ' 1 אם מאמצים את העיקרון 'חייב גורר יכול' , (' ought ...  אל הספר
מוסד ביאליק