פרק ד תלות הכרתית

טיפוס התלות שיידון בפרק זה טוען , שהכרתו המוסרית של האדם תלויה באל . גרסה קיצונית של תלות זו תטען , שהאדם מוגבל וחלש כל כך , עד כי אין הוא מסוגל להגיע להכרה מוסרית כלשהי בכוחות עצמו ובלא עזרת האל . גרסות מתונות יותר תטענה , שהאדם אמנם מסוגל להגיע לרמה מסוימת של הכרה מוסרית בכוחות עצמו , אלא שרמה זו , אין בה די להנחות אותו בשביליה המורכבים והמסובכים של העשייה המוסרית האקטואלית , ולפיכך יש צורך באל , או באמונה הדתית . נפנה עתה לבחינת גרסות שונות אלו . . 1 הידיעה המוסרית כולה תלויה באל הגרסה הקיצונית של התלות ההכרתית תטען , שידיעה מוסרית לא תיתכן כלל בלא עזרת האל . כדי להבין גרסה זו , עלינו לשאול : מהו מצבו ההכרתי של האדם לפני התגלות האל ? תשובה לשאלה זו עשויה להבהיר , במה נחוצה הדת להכרתו המוסרית של האדם . דומה ששתי תשובות אפשריות עומדות על הפרק : ( 1 ) לפני התערבות הדת אין לאדם ידיעה מוסרית כלל ; ( 2 ) נוסף על האמור ב , ( 1 ) הוא יודע זאת , דהיינו : הוא יודע שאין לו ידיעה מוסרית . לפי האפשרות הראשונה , לפני התגלות האל , חי האדם ללא הכרה מוסרית ; הוא לא הכיר את החובות המוסריות , ואף לא ...  אל הספר
מוסד ביאליק