פרק ב מוסריות כצו האל — היבטים תאולוגיים ומוסריים

ההיבטים התאולוגיים והמוסריים שנבחן בפרק זה נוגעים , בדרך כלל , לרוב הגרסות של מצ"ה שנזכרו בפרק א , ולפיכך , לא נבחין כאן בין גרסות שונות אלה . מקצת ההיבטים הללו מצביעים על נקודות בעייתיות במצ"ה , ומקצתם — על יתרונות , שיש לכאורה בתזה הנדונה . ננסה להראות , שהחולשות במצ"ה , מבחינה תאולוגית ומוסרית , גוברות על יתרונותיה . יש להדגיש , שאין בדעתנו לדון כאן בכל הקשיים שהועלו במסורת הפילוסופית נגד מצ"ה , אלא רק באותם הנראים לנו חשובים במיוחד . השיקולים הדתיים לטובת מצ"ה הוצגו כבר במבוא לחלק הראשון . בפרק זה נצביע על קשיים דתיים ומוסריים במצ"ה , נבחן דרכי פתרון לרשימה מקיפה של הקשיים שהועלו ראה אידזיאק , 1979 עמ' . 21-13 קושי מסוים , שנחשב בעיני הוגים מסוימים שיקול מכריע נגד מצ"ה , הוא שמצ"ה נכשלת בכשל הנטורליסטי ; היא מסיקה מהנחה עובדתית ( צו האל לא לעשות ( x מסקנה נורמטיבית ( אסור לעשות , ( x ובכך עוברת מעבר לא תקין מטענת 'is' לטענת 'ought' ( שם , עמ' . ( 21-20 ברם , בשל מה שנאמר בפרק הקודם , דומה שקושי זה לא יחול על רוב הגרסות של מצ"ה . למשל : בגרסה שלפיה האל בורא את התכונות המוסריות , אין...  אל הספר
מוסד ביאליק