דת ומוסר

מתוך:דת ומוסר

דניאל סטטמן ואברהם שגיא דת ומוסר דניאל סטטמן ואברהם שגיא דת ומוסר מוסד ביאליק . ירושלים Religion and Morality Abraham Sagi and Daniel Statman מסת"ב ISBN 965-342-613-3 כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק ירושלים תשנ"ג נסדר ונדפס בדפוס 'גרפית' בע"מ ( גרף חן , ( ירושלים Printed in Israel Copyright by the Bialik Institute , Jerusalem 1993  אל הספר
מוסד ביאליק