ספרות לאחרית דבר

אבישור תשל"ד י' אבישור , צמדי המלים במקרא ומקביליהם בשפות השמיות של המזרח הקדמון ( עבודת דוקטור , ( ירושלים תשל"ד . אחיטוב תשנ"ג ש' אחיטוב , אסופת כתובות עבריות , ירושלים תשנ"ג . אלט 1966 , pp . 79-132 idem , Essays on OT History and Religion , Oxford English Transl .: "The Origins of Israelite Law " , in : A . Alt , Die Ursprunge des israelitischen Rechts , 1934 ; 1934 ג'ונסון 162-209 Old Testament and Modern Study , Oxford 1950 , pp . A . R . Johnson , "The Psalms " , in : H . H . Rowley ( ed . ) , 1950 גונקל 1901 ; 7 . Auflage , Gottingen 1966 H . Gunkel , Genesis , ubersetzt und erklart ( GHAT ) , 1901 גרינץ תשל"ה י"מ גרינץ , סיפורים , מזמורים , משלים מספרות מצרים העתיקה , ירושלים תשל"ה . גתיי O . R . Gurney , The Hittites , Harmondsworth 1952 1952 דוהם ( GHAT ) , 1892 ; 5 . Auflage , Gottingen 1968 B . Duhm , Das Buch Jesaia , ubersetzt und erklart 1892 דוהם Tubingen und Leipzig 1901 B . Duhm , Das Buch Jeremia , erklart ( KHAT ) , 1901 וולהאוזן Israel , Repr .: New York 1957 1878...  אל הספר
מוסד ביאליק