2. הסוגים הספרותיים העיקריים המרכיבים את הספרות היהודית

א . התורה באותם ימים היתה לתורה סמכות בלתי מעורערת . בסוג הזה הועלו על ספר הטקסים שבוצעו במקדש ירושלים , אלא שהם נוסחו ברוח הזמנים החדשים . לתקופה הקדם גלותית שייך ספר דברים אשר בראש מעייניו עומד ייחוד הפולחן והמשלב בסגנונו את רוח הכהונה והנבואה ומיישם אותה בפועל . הצווים הבודדים נושאים אופי של תורות כוחניות אך לעתים קרובות מובלעות בהם הזהרות או הבטחות בסגנון הנבואה . בעוד שספר דברים פונה רובו ככולו אל ההדיוטות , מיועד 'ספר כוהנים' לכוהנים בלבד . משפחות הכהונה ששירתו בעבר במקדש ירושלים , ניסחו את מסורותיהן ואת דרישותיהן בציירם תמונה אידיאלית של מציאות שהתקיימה כביכול בימי משה . שוב לא הוצגו דרישות מפורשות לייחוד הפולחן , משום שבאותו זמן הניחו שהוא עובדה קיימת . התפישה של עם רוחני , שהחיבור הזה יצר , התקבלה על דעת הכול , ואולם אין בה ממש : החיים הטבעיים של העם נעדרים ממנה באופן בולט ואילו חיי אמונה אישיים לא הובנו כלל על ידי אנשי הכהונה הללו . זכות ראשונים שמורה לוולהאוזן , שהראה שתמונה אידיאלית כזאת איננה שייכת לראשית ההיסטוריה של עם ישראל , אלא לסופה . ב . היסטוריה קדושה באמצעות השילו...  אל הספר
מוסד ביאליק