5. ספרות החכמה

כבר ירמיהו מונה לצד הכוהנים ותורתם והנביאים ודברם את החכמים ועצתם ( יר' יח , ( כאחד מעמודי התווך של חיי הרוח . גם מחוץ לישראל עסקו בתקופה ההיא , בחכמה מסוג זה : בני קדם והאדומים נודעו בחכמתם . משם מוצאם של איוב ורעיו . ספר משלי מזכיר שמות של חכמים ערבים ( ל , א ו לא , א ) 1 במאמרי חכמה , שנשתמרו במצרים ובבבל , מתגלה דמיון רב לאלה הידועים בישראל . ייתכן שגם הדמות המכונה " חכמה , " בת שעשועיו של האל ( מש' ח , יב ואילך , ( שבעיני הישראליים נתפשה בהאנשה , היתד , במקור ישות אלוהית , האלה המגינה על החכמים . מתוך ספרות החכמה הישראלית הגיעו לידנו קבצי הפתגמים שבספרי משלי ובךסירא ; גם הספרים האחידים מבחינה רעיונית — איוב , קהלת וחכמת שלמה ( שנכתב במקורו יוונית ) — הם חוטר מן הגזע הזה . המסקנה המתבקשת היא שאת משלי ( לפחות ביסודו ) ואת איוב יש לייחס לתקופה עתיקה יותר , בעוד שספרי החכמה האחרים הם מאוחרים יותר . ואולם את החיבורים יש לסדר לא רק על פי הסדר הכרונולוגי אלא גם על פי תולדות הספרות — לפיכך הסוג הספרותי העתיק ביותר הוא זה של האוספים , שעל יסודם נבנו מאוחר יותר ספרי החכמה השלמים . אולם בחיי...  אל הספר
מוסד ביאליק