3. הספרות הנבואית

א . תולדות הנבואה לפני עמוס גם בשדה הספרות הובילה אז הנבואה . עלינו לנסות ולהבין גם את הסוג הספרותי הזה מתוך חיי היום יום ; לכן מן הראוי להקדים ולשאול : מה הם ה'נביאים' הללו ? בישראל העתיק התקיימו גילויים רבים ושונים של נבואה . חבורות משולהבות של אנשים נדדו בהתלהבות בלתי מרוסנת ברחבי הארץ , כאשר לפניהם רועמת מוסיקה , וכל הבא עמם במגע צריך היה להישמר פן 'יצלח' גם עליו שכרון החושים האקסטטי ( שמ"א י , ה ואילך . ( 'נביאים' מסוג זה התקבצו לחבורות וטיפחו בחוגיהם את האקסטזה הנבואית ; הם ביצעו תרגילים מסוימים עד שנחה עליהם ' הרוח' ואז נהגו לפשוט את בגדיהם ולהסתובב ערומים משך יממה שלמה ( שמ"א יט , כד . ( לעתים לא ניתן , במבט ראשון , להבחין לבטח בינם ובין מטורפים או שיכורים . לעתים קרובות מאוד , בהיותם נתונים במצב בלתי טבעי זה , רואים הנביאים האלה מראות מופלאים ושומעים קולות מוזרים . וכמעט תמיד אותם קולות ומראות מגלים את העתיד . גם בזמנים מאוחרים , אפילו מאוחרים מאוד , לא קם בישראל נביא שראש דברו לא היה הגדת עתידות . מי שלא 'עמד בסוד ה" ולא שמע את המועצה השמימית מחליטה על העתיד , איננו נביא . לכ...  אל הספר
מוסד ביאליק