5. שירה עממית ואמנותית

לגבי אחדים מן המזמורים , שנדונו עד כה , יש לנו עדות מפורשת על כך ששרה אותם מקהלה עממית ; אחרים נתחברו ובוצעו בידי משוררים ומשוררות : שרים ושר 1 ת . " עלינו ליחס את השירים הקצרים ביותר ליצירת המקהלה העממית והשירה העממית , בעוד הארוכים , כגון שירת דבורה , נובעים ממשוררים , כלומר מחברי שירה אמנותית . מבחינת התכנים לא ניכר הבדל של ממש בין שירי העם ובין שירי המשוררים ; רק 'חכמת שלמה' נחשבת לשירה אמנותית צרופה .  אל הספר
מוסד ביאליק