4. שירה פולחנית

רבים מן השירים שעסקנו בהם עד כה עומדים ורגלם האחת בתחום השירה הדתית . בימי קדם ברעננותם הטבעית , בניגוד לימינו אנו , לא הכירו הפרדה כה ברורה בין החילוני לדתי . בעיני הקדמונים היה זה טבעי לגמרי להכניס את הדת לעניינים , שבעינינו נראים רחוקים ממנה . אפילו שמשון — הגיבור קל הדעת , המכה את הפלשתים בהמוניהם ומחזר בלהט אחר בנותיהם — הוא בעת ובעונה אחת נזיר ה , ' המבצע את מעשי הגבורה שלו בהשראת האל . לצד הסוגים החילוניים הללו , שיש בהם קורטוב של דת , התקיימה שירה דתית מיוחדת . הנחה וו מתבססת גס על ערות מפורשת ( למשל , שמ' לב , יח ; עמוס ה , כג ) אך גם על השכל הישר : עם שהיה מחונן בכישרון ? ' זיךי כה גדול ושהדת היתה כה משמעותית בחייו — יצר בלי ספק גם שירה דתית . ספר תהלים ודאי איננו מן התקופה העתיקה הזאת , לפחות כפי שעולה מרוב מזמוריו ומן הרושם הכללי שהוא יוצר . על כך מעידים הכתובים הרבים , המשקפים מצבים חברתיים ומדיניים בתר גלותיים ; המקרים הרבים שבהם מתגלה תלותו הרעיונית בנביאים ובתורה ; הלשון המאוחרת של מזמורים אחדים וזיקות ספרותיות מסוגים שונים . ואולם גם אם רוב המזמורים הם כנראה מתקופה מאו...  אל הספר
מוסד ביאליק