3. שירה פוליטית

רוב השירה העתיקה , שנותרה בידנו , היא שירה פוליטית . כך מצויים שירים רבים וארוכים , אשר טעמם שמור להם לנצח . יש עדויות רבות לכך שעם ישראל הקדום היה בעל מודעות פוליטית גבוהה ; ענייני הציבור קרובים ללב העם כולו , ולכן פרחה ושגשגה בישראל השירה הפוליטית : היא ביטאה את הלכי הרוח של העם כולו . הדת בשום אופן לא הורחקה מענייני המדינה . דת ישראל היתה דת לאומית , זוהי מהותו של ה' שהוא אלוהי העם הזה , ומי שחושב על ישראל חושב בעת ובעונה אחת גם על אלוהיו . שעה שהדגל מתנוסס בראש ההרים וקול תרועה נשמע , פירוש הדבר שה' בא לעזרה בגיבורים ! משום כך השירה הפוליטית תהיה בהרבה מקרים גם שירה דתית . שיר הנצחון מהלל את הגיבורים , שניצחו בקרב ואת האל , שבא לעזרתם . מאידך גיסא , מצויים גם שירים פוליטיים , שבהם הדת תופסת מקום מצומצם , או נעדרת לחלוטין . אין ספק , שבימי קדם נפוצו שירים רבים מן הסוג הזה , שהרי לא ייתכן אירוע משמעותי בחיי העם שלא ילווה בשיר מתאים . שירים אלה , חיו זמן רב בקרב העם . עדיין ידועים לנו שמותיהם של שני קבצי שירה עתיקים 5 "ספר מלחמות ה , "' ששמו מעיד עליו שהכיל שירי מלחמה , ו"ספר הישר" ( ...  אל הספר
מוסד ביאליק