1. כללי

ההיסטוריה הספרותית של עם ישראל , בדומה להיסטוריה המדינית שלו , מתחילה עם כניסתו לכנען . היצירה הספרותית הגדולה הראשונה שניתנת לתיארוך , היא שירת דבורה ( שופ' ה . ( א . ישראל וכנען מצב השבטים לפני כן לוט בערפל , והספרות שבעל פה , שאולי היתה להם , ירדה לטמיון . את הספרות הקדומה הזאת פקד אסון דומה לזה שהשמיד כמעט לגמרי את הספרות הגרמנית העתיקה . החיסול , המוחלט כמעט , נגרם בעקבות התגבשות העם וייסוד דת משה , ולאחר מכן כתוצאה ממאמצי ההשתלבות בתרבות הכנענית , המפותחת יותר . מאז המאורעות המכריעים הללו , נקבעים חיי העם על ידי שני גורמים — ישראל וכנען . עם ישראל התהווה מתוך החוויות הגורליות בימי משה . ברם , משה איננו אישיות רגילה , אלא "איש אלוהים" והדמות המשמעותית ביותר בדת ישראל בכל הזמנים . מכאן מסתבר מעמדה של הדת בחיי עם ישראל ; גם ספרות ישראל בתקופת המקרא נושאת אופי דתי זה . לאחר מות משה , כבשו בני ישראל במלחמות ממושכות את ארץ כנען . באותו זמן היתה כנען ארץ תרבותית מפותחת מקדמת דנא . אין פלא אפוא שהעם הנווד במקורו , שמבחינת התרבות החיצונית פיגר הרבה אחרי הכנענים , ולא היה מסוגל להשמיד את ת...  אל הספר
מוסד ביאליק