2. חוסר ודאות לגבי הסדר הכרונולוגי של החיבורים

עניין נוסף שעלינו להתמודד אתו היא העובדה , שרוב הידיעות שנשתמרו במקרא או נמסרו יחד אתו על אודות מחברי הספרים התגלו כמוטעות . התורה איננה פרי עטו של משה , כשם שספר תהלים לא נכתב בידי דויד וספר משלי — בידי שלמה ; ומאידך גיסא , כל מאמצי המחקר המודרני לקבוע מתוך הספרים עצמם את זמן חיבורם לא העלו עד כה מסקנות ודאיות . המטרה העיקרית של המחקר לא תוכל להיות , על פי רוב , אלא זיהוי התקופה הכללית שבה נוצרו החיבורים . מכאן , שבבואנו לתאר את תולדות הספרות , יהיה עלינו לוותר על תיארוך מדויק של כל ספר וספר ולהסתפק בזיהוי התקופות שבהן פעלו מחברי הספרים . הסדר הכרונולוגי ודאי למדי בעיקר בחלק ניכר מבין כתבי הנביאים , לפיכך אלה יוכלו לשמש נקודת מוצא לכל מחקר המקרא ובכלל זה חקר תולדות הספרות .  אל הספר
מוסד ביאליק