ספרות המקרא

הרמן גונקל תרגמה דליה עמארה מן המקור הגרמני : DieKultur der Gegenwart , Stuttgart 1906 , pp . 51-102 H . Gunkel , "Die israelitische Literatur " , ערך . אלכסנדר רופא  אל הספר
מוסד ביאליק