6. סיכום

בספר בראשית התמזגו מקורות שונים . זו הדמות אותה לבש הספר וכך נשתמרו והשפיעו האגדות הקדומות השפעה רבה על הדורות הבאים . יש להצטער על כך שלא הופיע סופר מוכשר אשר היה בונה שלמות פיוטית מן האגדות הבודדות ובכך היה נוצר אפוס לאומי ישראלי אמיתי . עם ישראל הוליד מתוכו מתקני דת אשר איחדו את המסורות הפזורות של עמם לכלל יצירה דתית אחת , אך סופר כהומרוס לא קם לו לעם ישראל . אולי בזכות העובדה שלא נוצרה יצירה ספרותית אחידה והחלקים השונים נותרו בודדים במהותם , עלה בידנו לעקוב אחר המהלך ההיסטורי בשלמותו . לכן אמורים חוקרי האגדות לחקור את ספר בראשית באופן שונה משעשו עד כה , ועל התיאולוגים לזכור שבלא חקר האגדות וניתוחן לא ניתן להבין את ספר בראשית .  אל הספר
מוסד ביאליק