9. העורך של J

שני האוספים שדיברנו בהם , אוחדו מאוחר יותר בידי עורך שלישי , הנקרא בעקבות וולהאוזן , 'יהויסט . ' איחוד זה התרחש לפני צירופו המאוחרת של המקור הכוהני . כנראה שעורך זה פעל בשלבים המאוחרים של ממלכת יהודה וניכר כי נהג בספר בראשית בזהירות רבה ביותר . הוא שמר בקנאות רבה , במידת האפשר , על שני המקורות כדי שיוכל ליצור מהם שלמות אחת . עניינים אשר לא עלו בקנה אחד עם תיאור המאורעות , הושמטו מן הטקסט , מן הסתם . בסיפור אברהם למשל , השתמש העורך במקור הנרחב , J — והוסיף מעט מאוד משלו לספר בראשית . ניתן לזהות את טביעת חותמו בתוספות קצרות בלבד , מתוך כוונה לאחד את גרסות 7 j — B ואלה מעטות מאוד : טז , ט ואילך ; כח , כא ; לא , מט ואילך ; לט , א ; מא , נ ; מה , יט ; נ , יא וקטעים אחדים בפרק לד . לרוב מדובר בפרטים קטנים . כמו כן נמצא תוספות , לא גדולות במיוחד , שניתן ליחסן לתקופת עורך זה , שנכתבו על ידו או על ידי אחד מבני תקופתו . דומה כאילו הן עוברות בקווים גסים על גבי הקווים העדינים יותר של סיפורי המקור ( יח , יז יט ; כ , יח ; כב , טו יח . ( אחרות הן ההשלמות בעלות האופי הדתי לסיפור החילוני ( יג , יד יז...  אל הספר
מוסד ביאליק